Category Archives: ფსიქოლოგიური ტესტები

რამდენად მგრძნობიარენი ხართ?ფსიქოლოგიური ტესტი

                                                   ემპათია                                                                                     ემპათიკური გაგება,ეს არის უნარი იმისა, რომ გაგებულ იქნეს სხვა ადამიანთა ქცევა და ატიტუდები, რამდენადაც ისინი საკუთარ გამოცდილებაში შეიძლება არსებობდეს.ემპათია ადამიანის მნიშვნელოვანი მახასიათებელს წარმოადგენს.მასში იგულისხმება მგრძნობიარობა სხვისი განცდების მიმართ,გაზიარება და გაგება.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ემპათიის ტესტი

            ინსტრუქცია:ყურადღებით  წაიკითხეთ ქვემოთ ჩამოთლილი მტკიცებები და გულწრფელად უპასუხოთ მათ კი ან არა.აქ არ არსებობს სწორი ან არასწორი პასუხები.უპასუხეთ ყველა მტკიცებას და ჩაინიშნეთ ფურცელზე რომელ კითხვაზე რა პასუხი გაეცით.                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 .სევდას მგვრის ეული კაცის დანახვა ჯგუფში                                                                       2.ადამიანები აზვიადებენ ცხოველთა მგრძნობიარობას.                                   3.მაღიზიანებს ადამიანთა გრძნობების საჯაროდ ჩვენება.                                                     4. მაღიზიანებს უიღბლო ადამიანი,რომელსაც თავი ეცოდება                                       5.სხვების ნერვიულობა მეც მიყოლიებს.                                                                                 6.ბედნიერებისაგან ტირილი სისულელედ მიმაჩნია.                                           7.მეგობრის პრობლემებში ჩვეულებრივ ემოციურად ვერთვები                                           8.ლირიული სიმღერა ზოგჯერ ძალიან მაღელვებს ხოლე.                                   9.აღელვებისგან თავს ვერ ვიკავებ,როდესაც ცუდი ამბავი მიმაქვს                           10.ირგვლივ მყოფი ადამიანები დიდ გავლენას ახდენენ ჩემს სიტყვებზე                       11.უცხოელთა უმრავლესობა,რომელთაც შევრხვედრივარ,ცივი და რა ემოციური მეჩვენება                                                                                                                                         12.მირჩევნია ვიმუშაო ადამიანებთან,ვიდრე წიგნებთან ან ხელსაწყოებთან მქონდეს საქმე                                                                                                                                       13.მეგობრის ცუდ ხასიათზე ყოპნა ჩემს გუნება–განწყობაზე გავლენას არ ახდენს           14.მსიამოვნებს საჩუქრის გახსნის პროცესისი ყურება                                                 15.ვფიქრობ მარტოხელა ადამიანები მეგობრულები არიან                                   16.მტირალი ადამიანის ყურება ცუდ ხასიათზე მაყენებს                                                       17.ზოგი სიმღერა ბედნიერებას მანიჭებს                 18.კითხვისას,გულწრფელად(ჭეშმარიტად) ვერთვები ნაწარმოების გმირების გრძნობებში                                                                                                                                 19.ძალიან ვბრაზდები,როდესაც ვხედავ რომ ადამიანებს ცუდად ეპყრობიან             20.შემიძლია შევინარჩუნო სიმშიდე,მაშინაც კი,როდესაც ჩემს გარშემო სხვები ღელავენ                                                                                                                                                      21.როდესაც მეგობარი იწყებს თავის პრობლემებზე საუბარს,ვცდილობ თემა შევცვალო 22.სხვისი სიცილი მე არ მიყოლებს                                                                           23.კინითეატრებში სხვისი ტირილი და სლუკუნი ზოგჯერ მართობს                       24.შემიძლია გადაწყვეტილება მოვიღო ისე,რომ სხვების გრძნოებს ანგარიში არ გავუწიო                                                                                                                                         25.რაგინდ კარგ ხასიათზე ვიყო,ხასიათს მიფუჭებს დაღონებული ადმიანის ყურება 26.მიმძიმს იმის დანახვა,რომ ადამიანები რაღაცის გამო წონასწორობას კარგავენ       27.ძალზე ცუდ ხასიათზე ვდგები როცა ცხოველს რაღაც სტკივა                                 28.წიგნებსა დაფილმებში გადაჭარბებული ჩართვა სისულელედ მიმაჩნია                     29.უსუსური მოხუცის დანახვა ცუდ გუნებაზე მაყენებს                                             30.სხვისი ცრემლის დანახვა ჩემშ გაღიზიანებას უფრო იწვევს,ვიდრე თანაგრძობას 31.ყურებისას ფილმში ზომაზე მეტად ვერთვები                                                         32ჩემს გვერდით მყოფთა აგზნებისდა მიუხედავად ხშირად აუღელვებელი დავრჩენილვარ                                                                                                                               33.პატარა ბავშვები ზოგჯერ უმიზეზოდ ტირიან

Advertisements

ემპათიის(მგრძნობიარობის) ტესტის პასუხები

სკალის 33 პუნქტს “დიახ–არა” პასუხების მიხედვით აფასებენ.ემპათიის მაჩვენებლის მისაღებად ქულები ჯამდება სკალის გასაღების მიხედვით,ყოველ თანხვედრილ პასუხს ერთი ქულა ენიჭება.სკალაზე დაგროვილი ქულები 0–დან   33–მდე მერყეობს.                                                                                                                                                                                                                    ქულების მინიჭება                                                                                                                                                                                                                            1– კი   2–არა   3–არა   4–არა   5–კი   6–არა   7–კი   8–კი   9–კი   10–კი   11–არა   12–კი   13–არა   14–კი   15–არა   16–კი   17–კი   18–კი   19–კი   20–არა   21–არა   22–არა   23–არა   24–არა   25–კი   26–არა   27–კი   28–არა   29–კი   30–კი   31–არა   32––არა   33–არა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ძირითდი კვლევები                                                                                                                                                                                                                        ამპათიის მაღალი დონე ადამიანებს ეხმარება ისეთი საქმიანობის წარმატებით განხორციელებაში,რაც თანაგრძნობას  და ურთიერთობაში ემოციის გაზიარებას საჭიროებს:ფსიქოლოგიაში,პედაგოგიკაში,ხელოვნებაში,მედიცინაში და ა.შ.ემპათია უარყოფით კავშირშია აგრესიულობასთნ.ზოგადად ემპათიის მაღალი მაჩვენებლის მქონე ადამიანები არიან უფრო ემოციურად და სოციალურად  მგრძნობიარენი და დიდ ინტერერსს იჩენენ სოციალური სამყაროს მიმართ.მათ ძალიან დიდი აქვთ აფილაციის(ადამიანებთან ურთიერთობის) მოთხოვნილება.ხოლო ემპათიის მაღალი დონის მაჩვენებელი ბავშვები ურო მაღალ მორალურ განვითარების დონით ხასიათდებიან.